Reklamační řád - vzor pro reklamaci

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

společnosti: Viki Fruit s.r.o.

se sídlem Husitská 116, Nové Město nad Metují, PSČ: 549 01

email: info@zdraveplody.cz nebo shop@zdraveplody.cz

tel. číslo: +420 724 794 104

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

…………………………………………….

 

 

…………………………………………….

 


které jsem objednal dne ……………………        číslo objednávky…………………………

 

a obdržel dne …………………………………       číslo faktury………………………………

 

Poznámka:

 

 

…………………………………………….

 
Jméno a příjmení:

 

 

…………………………………………….


Adresa:

 

 

…………………………………………….Datum a podpis:

 

 

…………………………………………………………………..